Contacte

L’objectiu principal d’aquest blog és oferir una recopilació d’informació relacionada amb l’ús d’aquesta tecnologia tan visual i tàctil exemplaritzada amb l’iPhone, l’iPod touch, l’iPad o els dispositius Android per a persones amb TEA (Transtorns de l’Espectre Autista).

Per això, estem interessats en conèixer qualsevol informació sobre aquest tema i, especialment, sobre aplicacions dissenyades per a persones amb TEA.

Amb tot, el nostre objectiu va més enllà i per això ens oferim a ajudar a fabricants d’aplicacions específiques per a persones amb TEA a traduir-les a altres idiomes (espanyol i català) de forma gratuïta i a fabricants d’aplicacions no específiques a avaluar, dins de les nostres possibilitats, si les seves aplicacions es poden considerar o no amigables per a persones amb aquests trastorns.

Poden contactar amb nosaltres per a:

- Temes generals i aplicacions específiques per a TEA: Francesc Sistach (francesc@iautism.info)

- Aplicacions d’oci i aprenentatge no específiques per a TEA: Iván (ivan@iautism.info)


Leave a comment

name*

email* (not published)

website